Tegels

Tegels zetten - Tegels leggen - Tegels lijmen

 

Hier wordt:

 • "het zetten van tegels"
 • "het leggen van tegels"
 • "het lijmen van tegels"

uitgelegd!

HET ZETTEN VAN TEGELS
Dit wordt over het algemeen gedaan wanneer muren niet glad zijn, en door de te grote oneffenheden in de muur of vloer, men de tegels niet kan "lijmen"!

Wanneer men een wand wil gaan betegelen - d.w.z. tegels zetten met specie -  moet begonnen worden met de wandverdeling.
Onder wandverdeling wordt verstaan een zodanige indeling van de te zetten tegels over de wand, dat aan de volgende eisen wordt voldaan:

 • wanneer de afstand die na het zetten van de hele tegels kleiner wordt dan de halve breedte van een tegel, neemt men de maat van een hele tegel plus de overblijvende strook, deelt deze maat door twee waarna de aanvulling in 2 gelijke stroken geschiedt;
 • wanneer de overblijvende afstand groter is dan een halve tegel, kan men volstaan met aanvulling d.m.v. één strook.
 • De hoogte van het tegelwerk wordt altijd in hele tegels en niet in een vaste maat uitgedrukt.
 • Wanneer bijvoorbeeld de aangegeven streefhoogte 150 cm. is en er tegels gebruikt worden van.151 mm. en een voeg van 3 mm. dan zal de uiteindelijke hoogte 154 cm zijn.

  Om tegels te kunnen zetten heeft men specie nodig.
  De specieverhouding voor vloer- en wandtegels is: 4 delen rivierzand en 1 deel cement.
  Eerst wordt de specie zorgvuldig droog gemengd. Daarna wordt ze aardvochtig gemaakt.
  Vervolgens wordt het muurvlak gecontroleerd op grove oneffenheden als bulten en kuilen. U doet dit met een rechte lat. Met eventuele grove oneffenheden moet reeds bij het zetten van de eerste tegel rekening worden gehouden.
  Wat profielen stellen bij het metselen is, is het aanbrengen van de loodlijnen bij het tegelzetten. U doet dit altijd als volgt:
  Boven in de te betegelen muur brengt u een stalen pen of spijker aan. Daaraan bevestigt u op de juiste afstand van de muur, een dun koordje waaraan een schietloodje hangt. Vervolgens brengt u onderaan de muur een tweede stalen pen of spijker aan en maakt daar het koordje strak en te lood gespannen aan vast.
  Nu kan de eerste tegel gezet worden. Linkshandige beginnen rechts, rechtshandige beginnen links in de hoek op de vloer of op een horizontaal gestelde lat op de vloer.
  Een dergelijke lat wordt gebruikt wanneer later ook nog een tegelvloer gelegd moet worden. De bovenkant van de lat dient overeen te komen met de bovenkant van de te leggen tegelvloer.
  Wanneer de eerste tegel rechts naast de linker-loodlijn is aangebracht onder op de vloer, wordt een tweede tegel links naast de rechter- loodlijn geplaatst op dezelfde hoogte.
  Aan de bovenhoeken van deze twee tegels worden dan twee tegelhoekjes aangebracht, verbonden door een elastiekje.
  Nu kan gecontroleerd worden of beide tegels vlak op de grond gezet zijn. Indien dit niet het geval is moet dat gecorrigeerd worden.
  Tussen de twee tegels links en rechts wordt vervolgens langs het elastiekje de hele eerste rij tegels verder aangebracht.
  De volgende lagen worden op precies dezelfde wijze gezet.

  In badkamers is het gewoonte te beginnen met tegelen boven het bad met een hele tegel. In keukens is het fraai om het tegelwerk te starten met een hele tegel boven het aanrecht.
  De gemiddelde voegbreedte is 3 mm. Afhankelijk van het soort tegels dat gebruikt wordt kan echter ook een andere breedte worden aangehouden, Na het zetten van de hele wand moeten de voegen worden uitgekrabd en wordt de wand afgesponsd.


HET LEGGEN VAN VLOERTEGELS

 • U begint met de verdeling net als bij het zetten van wandtegels. De ondergrond van de tegelvloer, bijv. een betonvloer, dient u eerst te vertinnen ( d.w.z. met water en cement insmeren m.b.v. een stoffer). Daarna stelt u horizontaal latjes op de gewenste hoogte. De hoogte van de aan te brengen zand-en-cement-vloer wordt de onderkant van de tegelvloer: de ondervloer moer, 15 á 20 mm dik zijn. Deze zand-en-cement-vloer (specieverhouding 4:1) heeft dezelfde functie als de zetspecie bij het zetten van wandtegels. De specie mag vooral niet te nat zijn omdat vloertegels geen water opnemen en op een te natte ondergrond gaan drijven, d.w.z. niet op de gewenste plaats blijven liggen. Voor het leggen van de tegels brengen we eerst een strooilaagje van pure cement aan op de specielaag. Deze strooilaag is noodzakelijk om hechting tussen tegel en specielaag mogelijk te maken. Nu kunnen de tegels op de juiste afstand van elkaar op de specielaag gelegd worden. Daarna worden ze aangetikt met de steel van de troffel of de kaphamer. Grote tegels, plavuizen e.d. worden met de steel van de moker aangetikt.

  Vloertegels kunt u op dezelfde manier snijden en knippen als wandtegels. Grote tegels, plavuizen e.d. daarentegen zult u bij de tegelhandelaar moeten laten zagen.

  De tegels worden ingewassen met een specie van zilverzand en cement in een verhouding van 3:1. De specie moet zo slap zijn dat deze met een stoffer goed in de voegen gewerkt kan worden en de voegen ook helemaal vollopen. Daarna wrijft u de tegels met droge specie na met een droge stoffer of wisser. Deze specie verwijderd u. U maakt de tegels uiteindelijk geheel schoon door ze na te wissen met zaagsel. De vloer mag na het leggen zeker 3 x 24 uur niet betreden worden


HET LIJMEN VAN TEGELS

 • Zowel wand- als vloertegels kunnen in plaats van gezet ook gelijmd worden. Voorwaarde daarbij is wel dat de ondergrond volkomen vlak is en ook volkomen horizontaal of verticaal. Verdeling, knippen, snijden en inwassen doet u op dezelfde manier als bij het zetten of leggen van tegels. - Zie verder op!

  Er zijn 2 soorten lijm in de handel:
 • poederlijm op cementbasis en
 • chemische lijm op rubber- of kunstharsbasis.

De poederlijm moet voor gebruik gemengd worden met water, chemische lijm wordt gebruiksklaar geleverd.

De lijm wordt opgebracht met een lijmkam. De vertanding van een lijmkam bepaalt de uiteindelijke dikte van de lijmlaag. De tegels worden in de lijm gedrukt. Lijmresten op de tegels moet u_ onmiddellijk verwijderen. Niet eerder dan 24 uur na het lijmen kunt u de vloer of wand inwassen. De bouwmaterialenhandel weet goed welke materialen u het best kunt gebruiken. U kunt daar ook altijd vragen naar de juiste specie-verhoudingen en diverse lijmsoorten.

HET SNIJDEN VAN TEGELS

 • Er zullen altijd tegels op maat gesneden of geknipt moeten worden. U kunt dit doen met een tegelsnijder en eventueel ook met een glassnijder. Wanneer u een glassnijder gebruikt moet u bij het nemen van de maat wel rekening houden met de buitenkant van de snijder en met het wieltje. Hardgebakken tegels moeten na het snijden eerst langs de snijlijn getikt worden omdat ze anders niet recht af zullen breken.


HET KNIPPEN VAN TEGELS

 • De in tegels gewenste gaten voor kranen, leidingen, contactdozen etc. worden met een tegeltang geknipt. Wanneer de opening in de tegel aan de zijkant uitkomt kan direct vanuit de kant geknipt worden. Wanneer een opening in het midden van de tegel moet worden gemaakt, slaat u eerst met een klein punthamertje een gaatje in de tegel dat vervolgens met de tegeltang tot de gewenste grootte wordt Geknipt.


  HET INWASSEN VAN TEGELS

 • Tenslotte kunnen de tegels gevoegd worden, bij het tegelzetten wordt dit inwassen genoemd. De voegspecie is van een andere samenstelling dan de specie die bij het zetten gebruikt wordt. Voor het inwassen wordt een specie gebruikt die bestaat uit 3 delen zilverzand en 1 deel cement. Daarnaast bestaan er diverse soorten kant-en-klare voegspecie in verschillende kleuren die niet hoeven te worden aangemengd. Deze species zijn voorzien van een duidelijke gebruiksaanwijzing. Wanneer u zand-cement-specie gebruikt, neemt u een van cement-zak gevormde prop. Daar legt u wat specie op die vervolgens over de te voegen wand wordt bewogen met cirkelvormige bewegingen. Op deze wijze worden alle voegen vlakvol gezet. Hierna wrijft u de wand na met een krant. Uiteindelijk maakt u de tegels schoon met een uitgeknepen spons, waarmee de voegen ook meteen glad en vlak gestreken worden. Het beste kunt u de tegels na enige tijd met een droge doek na-wrijven.


GEREEDSCHAPPEN:

 • tegeltroffel
 • moker en breek ijzer
 • kaphamer
 • nijptang of tegeltang
 • snijhaak
 • glassnijder
 • tegelhoekjes
 • stalen pennen
 • waterpas
 • schietlood
 • vloerspaan
 • lijmkam of lijmspaan
 • spons
 • stoffer

Voor project en particulier

Heeft U vragen? Neem gerust Contact met ons op!

 

EMAIL:   email